Youtube video fallback image

Syltefjordstauran og Syltefjorddalen

Syltefjordstauran er et av norges største og viktigste fuglefjell. Det strekker seg tre kilometer langs nordvestsiden av Syltefjorden, og rager 200-300 meter over havet. Mange sjøfuglarter hekker her. Rovfugler bruker ofte fuglefjellet som jaktområde. Langs den vakre Syltefjorddalen er det gode områder for spurvefugler. Langs den første delen av veien finnes de fleste typiske fjellartene ned mot fjorden.

Fuglefjellet Syltefjordstauran huset tidligere flere millioner sjøfugler. Dessverre har den katastrofale nedgangen i mange sjøfuglbestander langs norskekysten også rammet disse koloniene. Spesielt ille har det gått med bestandene av krykkje og lomvi, men likevel finner man fortsatt et yrende fugleliv her.

Havsule
Havsuler på Syltefjordstauran

Beste besøkstid

Områdene er mest aktuelle å besøke i perioden mai- august. Det er hovedsakelige et hekkeområde for sjøfugler, men også et viktig rasteområde for ender.

Habitat og observasjonsarter

I fugle ellet hekker krykkje, lomvi, polarlomvi og alke. Teist og lunde sees også i området. Fuglefjellet huser også verdens nordligste havsulekoloni. Havørner er vanlig å se jaktende i fuglefjellet, og det er også mulighet for å se jaktfalk. Fra Syltefjorden går det en sti utover til fuglefjellet. Det er en lang tur, dels i ulendt og goldt terreng, hvor også snøspurv og fjellrype kan observeres.

Veien ned Syltefjorddalen kan by på mange spennende fugleopplevelser. De første kilometerne går gjennom vakkert fjellterreng, og ofte sitter fjelljoer og lappspurver rett ved veien. I vannene kan man se smålom og bergand. Langs den bratte nedstigningen mot Sylte orden holder fjellrypa til.

Det er en rikere vegetasjon når man kommer ned på flatene og til veien som går langs Syltefjordelva. I den frodige og isolerte vier- og bjørkeskogen er blåstruper og bjørke fink vanlige arter. Polarsisik kan også påtreffes.  Lappiplerker og liryper er å finne i de åpne myrområdene. I den innerste delen av Syltefjorden, Straumen, kan det ligge mye siland og laksand, samt en del sjøorre og smålom. Ute i fjorden kan man se ere sjøpattedyrarter som spekkhogger, nise og havert.

Adkomst

Cirka fire kilometer før Båtsfjord tar man av fra riksvei 891 og inn på vei 25 østover mot Sylte orden. Etter 35 kilometer kommer man ut til Syltefjorden. Veien til Syltefjorden er vinterstengt, men åpner vanligvis i midten av mai når snøen begynner å smelte.

Youtube video image