CBIS 4975185
CBIS 4975186
Show full image
Hide full image

Rib tur

På tur ut til Hornøya får du en forsmak på Hornøyas rike fugleliv. Her er det stor trafikk av fugl som enten er på vei ut eller inn fra det fiskerike ishavet for å skaffe seg mat.

Hornøya er Norges østligste øy, og ligger en drøy kilometer utenfor Vardø i Barentshavet.

Hornøya er lett tilgengelig, bare 10 minutters båttur fra Vardø havn.

Når du kommer til Hornøya blir du satt i land like under fuglefjellet.

På de flatere partiene på Hornøya hekker store mengder gråmåker, fiskemåker og svartbak. Hornøya og Varangerfjorden er et av de viktigste overvintringsområdene til de arktiske andeartene stellerand og praktærfugl.

I motsetning til det karrige arktiske landskapet på den nordlige delen av Varangerhalvøya, har Hornøya en frodig vegetasjon som er et resultat av rik gjødsling fra fuglene på øya.

OBS! Hornøya er fredet som naturreservat, og det er ferdsels begrensning på øya. En oppmerket sti sørger for at alle artene er synlige, mange av dem vil du kunne observere på kloss hold. Ta med nistepakke, noe varmt i koppen og ikke glem fotoapparat. Bruk stien og ikke forstyrr fuglene unødig.

Ha et flott opphold på spektakulære Hornøya!