Visit VAranger, varanger nasjonalpark, varanger, båtsfjord, vardø, vadsø, Nesseby

Regler i Nasjonalparken og allemannsretten

I en nasjonalpark er du naturens gjest

  • Gå hvor du vil, på beina eller på ski. Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt.
  • Rast hvor du vil, og overnatt gjerne i telt. Rydd opp etter deg, og ta med søpla hjem.
  • Du kan tenne bål, men husk det generelle bålbrenningsforbudet i skogsmark mellom 15. april og 15. september. Vis hensyn når du sanker ved.
  • Du kan plukke bær, matsopp og vanlige planter til eget bruk. Vis hensyn til kulturminner, vegetasjon og dyreliv. Ta ekstra hensyn i hekke- og yngletida.
  • Benytt deg av mulighetene til jakt og fiske. Husk jakt-/fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk fra ett vassdrag til et annet.
  • Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang i perioden 1. april til 20. august.

 

Allemannsretten

Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og det er kommunen som er lokal friluftsmyndighet. I Varanger er det fire kommuner, Nesseby, VAdsø, Vardø og Båtsfjord som utgjør denne myndigheten. Allemannsretten er uvanlig i eller i Europa, men er lovfestet i Norge og i Varanger hvor du fritt kan ferdes i store naturområder. Her kan du gå turer, telte, bade, kjøre båt og plukke bær/sopp. Det forventes imidlertid at du viser hensyn til miljø, grunneiere og andre brukere. 

Vi i Visit Varanger oppfordrer alle som skal bruke naturen til å sette seg inn regler for området en besøker slik at en ikke bryter med de regler som er lagt for området. Naturen er meget sårbar og tåler lite, og vi ønsker å bevare det flotte vi har her i Varanger  også for framtiden.