varanger, fiskebåt, midnattsol, VIsit Varanger, torsk, havfiske
varanger, birding, fugl
Varanger, fugleflokk,

Om Varanger

Varanger finner du i den østlige delen av Finnmark. Varanger er et område som omfatter Varangerhalvøya og områdene rundt Varangerfjorden.  Det vil si at Varanger er bundet sammen av hele 7 kommuner, herunder Sør-Varanger, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Vadsø og Vardø. 

Varanger er kjent for sin vakre og særegne natur med klipper, vidder, myrdrag og bjørkeskog i et arktisk klima. Varanger handler om landskapet, lyset og historien. Du finner ikke bare slående natur her oppe med både månelandskap og skog, men også en fargerik kultur. Lyset i Varanger er spesielt, faunaen og fuglelivet eksepsjonelt.

Varanger er et av Nord Europas rikeste fugleområdet. Her finner du fuglearter som praktærfugl, havelle, lomvi, bergand og ærfugl. Stelleranda overvintrer i Varanger når det blir for kaldt i Sibir. Vi finner også sjeldne gjester som gulnebbslem og islom. Avstandene mellom kontinentene er mindre her på toppen av jorden noe som gjør at høyarktiske, østlige, og nordamerikanske arter kommer på besøk til Varanger. 

I Varanger har vi hatt kontinuerlig bosetting siden steinalder og fram til i dag. I dag kan du finne hustufter, graver og offerplasser helt tilbake til steinalderen. Historien til Varanger går fra samisk og sjøsamisk kulturhistorie, tro og mytologi til heksejakt og krigshistorie.