visit varanger - the dancing northern light

Varanger Widget

Overnatting
Aktiviteter

 

Aurora Borealis- Nordlysets dans over himmelen

Sol, måne, stjerner og planeter hører til det evige, regelmessige og forutsigbare i menneskenes liv og har alltid vært der.  Nordlyset kan beskrives som uberegnelig, flyktig og skiftende og er opprinnelse til mange myter i nord. Ved nordlys demonstrer kosmos sine elektriske og magnetiske krefter og viser oss fantastiske farger og bevegelser enestående i naturen. Nordlyset kan ikke beskrive, men må oppleves. Følelsen å stå ute under en kald stille vinterhimmel er fortryllende. 

Magnetfeltet er grunnen til at nordlyset foretrekker polarområdene. De elektriske partiklene beveger seg lettest langs magnetfeltet og når lengst ned i atmosfæren på polområdene fordi det her står nesten loddrett på jordoverflata. Slik partikkelnedbør får vi i en sirkel omkring de magnetiske polene, og i denne sirkelen har vi nordlyset liggende som en sammenhengende glorie rundt begge polene. 

Varanger ligger i nordlyssonen og i nordlyssonen er nordlyset et daglig fenomen. Fra et vitenskapelig synspunkt kan man godt påstå at det er nordlys hver natt, men en del av dem er så svake at de neppe blir lagt merke til av folk flest. Det imidlertid neppe noen overdrivelse å si at vi kan se nordlys minst hver annen klar natt i her i Varanger.

 

 

Visit Varanger, varanger, nordlys, northern lights, aurora borealis