Birding Varanger, Varanger birding, foto, Birding, Visit Varanger,

Hvordan være en god fuglekikker?

Det viktigste er at naturen og dyrene alltid skal settes først

 

 1. Hold deg på veier eller merkede stier der slike finnes. På denne måten har du minst mulig innvirkning på artenes naturlige miljø.
   
 2. Ta med deg alt søppel hjem, inkludert biologisk nedbrytbart avfall. Hvis du legger igjen mat i nærheten av hekkeplassen til en fugl, kan du tiltrekke rovdyr til området og sette fuglen i fare.
   
 3. Begrens bruken av opptak/innspillinger, og ikke bruk slike i hekkesesongen. Dette kan forårsake stress blant fuglene i en tid der det å bruke energi unødvendig kan være svært skadelig for helsen deres.
   
 4. Hold god avstand, særlig ved sensitive områder som hekkekolonier, soveplasser, viktige fôringssteder og paringsområder.
   
 5. Steder for paringslek for brushaner er spesielt sårbare. Hvis fuglene blir forstyrret, kan dette føre til at de forlater området og ikke får formert seg. Hvis du ønsker å fotografere disse fuglene, må du finne deg et skjulested.
   
 6. Det er ulovlig å forstyrre fugler i reder, tukle med reder og fjerne egg eller fugleunger. Kontakt politiet hvis du ser noen som oppfører seg på denne måten.
   
 7. Hvis du finner reder som tilhører eksemplarer av følgende arter, skal du ikke melde fra til andre enn egnede naturvernorganisasjoner: Jaktfalk, snøugle, xxx Hvis du lar allmennheten få vite om disse stedene, kan du utsette fuglene for fare.
   
 8. Når du har gjort en viktig observasjon, bør du informere det aktuelle artsregisteret. Du finner mer informasjon på Internett, og observasjoner kan meldes til artsobservasjoner. Det er også viktig å respektere loven og andres rettigheter.
   
 9. Følg alle lokale lover, regler og forskrifter.
   
 10. Gå ikke inn på privat eiendom uten å ha fått tillatelse fra eieren. Respekter ønskene til lokalbefolkningen.
   
 11. Utvis normal høflighet i omgang med andre personer. God oppførsel vil skape velvilje både blant fuglekikkere og andre. Vær et eksempel til etterfølgelse.
   
 12. Respekter interessene, rettighetene og ferdighetene til andre fuglekikkere og personer som tar del i andre lovlige utendørsaktiviteter.
   
 13. Vær en ambassadør for dyrelivet. Svar positivt hvis du blir stilt spørsmål, og uttrykk begeistring for naturopplevelsene de kan få. Dette kan skape en livslang interesse hos dem.
   
 14. Vurder å benytte deg av lokale tilbud som puber, restauranter, bensinstasjoner og offentlig transport. Hvis du skaper bevissthet i lokalsamfunnet om fordelene ved handel med besøkende fuglekikkere, kan dette til syvende og sist også hjelpe fuglene.