visit Varanger, birding Varanger, Kiberg, fyrlykt, fisking, Finnmark, VAranger

Fugler i Kiberg og Domen

Kiberg og Domen er spennende områder som med fordel kan studeres nøye. I havneområdet og i buktene er det bra forhold for måker, ender og vadere. I fjellområdene på veien mot Vardø kan man påtreffe mange spurvefuglarter, rovfugler og vadere. Fra toppen av Domen er det en fantastisk utsikt over Vardø og Barentshavet I Indre Kiberg er det kun noen få fastboende. Området består av en stor bukt med en lang sandstrand. Utenfor ligger flere skjær. Ytre Kiberg har en aktiv fiskehavn og ere fastboende. Her er det også en stor bukt med sandstrand og et elveutløp. Videre går veien over ellet mot Vardø.

Beste besøkstid

Langs kysten er det bra å se etter fugl fra februar til oktober, mens det i ellområdene er best fra mai til august.

Habitat og observasjonsarter

Det høyalpine landskapet går helt ned mot kysten. Det er kun noe viervegetasjon langs nedre del av Kibergselva og i bebyggelsen. Ytre Kiberg er en berømt plass for stellerand. Fra januar til slutten av april finner man ofte flokker på over hundre individer inne i havneområdet. Dette gir otte muligheter for fotografering og observasjoner. Havna og elveutløpet er gode steder for å finne polarmåker, også sommerstid. Alle måkene bør studeres nøye med tanke på mer sjeldne arter. Norges første gråvingemåke ble oppdaget i denne havna. Ved kraftige nordlige og østlige vinder, er det gunstig å se etter sjøfugler fra moloen. Sandstranda er bra for rastende måker og vadefugler. Storlom, smålom og gulnebblom sees ofte i buktene.

Rundt skjærene utenfor Indre Kiberg samles store mengder med ærfugl, og dette er et av de sikreste stedene for å se praktærfugl sommerstid. Fra februar til april finnes flokker på flere tusen individer. Ærfugler og haveller samles også i tusenvis, og flokkene flytter seg en del mellom Kiberg og Vardø.
Fra Indre kiberg går det en grusvei innover fjellet. Følger man denne kommer man til jordbruksområder der det kan være sædgjess og jordugle. Det går også en grusvei opp til toppen av Kibergsfjellet, rett etter at man har passert Ytre Kiberg. Her kan man finne fjellrype og snøspurv.

and

Fjellovergangen mot Vardø er en vakker tur hvor man kan se mange interessante arter. Svømmesniper hekker i de små dammene rett ved veien. Fjelljo, tyvjo, lirype, lappspurv og fjellerke kan også sees rett ved veien. Til toppen av Domen går det en grusvei. Her hekker det enkelte år boltit. Jakfalk og ringtrost kan man også være heldig å se.

Innover ellet på vestsiden av veien ligger otte myrområder og innsjøer. Det kan anbefales å vandre noen dager i disse områdene. Da er det gode sjanser for å se de fleste av Finnmarks fjellarter. Sangsvane, bergand, ellvåk, æreplytt og brushane er noen av artene du kan regne med å se. Dvergsnipe er en uvanlig hekkefugl som det er mulig å finne i disse områdene.

Mange av de beste fugleområdene langs Varangerkysten ligger like ved veien. Et av dem er Kramvik som ligger tre kilometer vest for Indre Kiberg. Dette er et av de bedre stedene lange kysten for å se vadefugler. Det er også et spennende sted for spurvefugler. Her hekker blåstrupe, lappiplerke og polarsisik, og her ble også Norges første hvitvingelerke observert.

Adkomst

I underkant av 60 km fra Vadsø i retning Vardø kommer man først til Indre Kiberg og like etterpå til Ytre Kiberg. Områdene er lett tilgjengelig fra E75 som går langs Varangerfjorden og videre over fjellet mot Vardø. Grusveiene er kun åpne etter at snøen har smeltet i mai måned.

Annen informasjon

Myrområdene strekker seg nesten sammenhengende ned til den store Barvikmyra som er fredet. Slike kystnære våtmarker er spesielt rike og sårbare. Unngå alltid unødvendig forstyrrelse av hekkefuglene