Ekkerøy feriehus, varanger, Visit Varanger, birding Varanger, living varanger, vadsø, vadsoe, ekkeroy

Ekkerøy feriehus

Ekkerøy – kloss inntil Varangerfjorden

Ekkerøy ligger 15 km øst for Vadsø by som har 6000 innbyggere. I det tidligere fiskeværet Ekkerøy bor det et trettitalls mennesker nært havet og den mektige Varangerfjorden som er Norges østligste fjord. Varanger med Ekkerøys fuglefjell har noen av de beste foto "spot" for fugleobservasjoner.

Så langt mot nord og øst i Norge er Ekkerøy et unikt utgangspunkt for gåturer med sitt spesielle, åpne og flate landskap, den høye himmelen og de lange horisontene. Det hele ofte kledd i et fantastisk Varanger-lys. Du kan gå i bygda og møte lokalbefolkningen på dine turer, eller velge å gå ut i naturen på oppmerkede stier eller bare gå fritt i naturen – det er lov å gå overalt der det ikke er gjerdet inn. I sommermånedene har Vadsø Museum/Ruija Kvenmuseum sitt anlegg på Ekkerøy åpent. Her kan du se på den gamle rekefabrikken, oppleve en etterkrigsleilighet eller se på det gamle trandamperiet. Museet har også en liten kafé i den gamle landhandelen hvor du får kjøpt norske vafler.

To naturreservater på Ekkerøy

Som følge av det rike fuglelivet er det etablert to naturreservater på og ved Ekkerøy. Reservatet oppå selve Ekkerøy ble etablert i 1983 for å bevare et viktig hekkeområde for fugler. Foruten fuglefjellet er det også et rikt fugleliv i den grunne bukta på nordsiden av halvøya, langs fjæra og på platået oppe på halvøya – med myr, hei og flere små vann.

Like øst for bygda Ekkerøy ligger også Storelvosen naturreservat som ble etablert i 1991 for å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Området omfatter en stor og velformet subarktisk strandeng med mange plantesamfunn og et stort antall arter. Området er et viktig rasteområde for våtmarksfugl, særlig om våren. Ellers kan du se stellerand, praktærfugl og ærfugl langs hele Varangerfjorden. Varangerhalvøya nasjonalpark er få kilometer unna.

Fotoskjul

Ved en av strendene på Ekkerøy er det nå utplassert et fotoskjul slik at du kan sitte godt når du skal se på fugler. Ekkerøy er med sine flotte strandområder og tarebelter et av Varangerfjordens beste plasser å komme tett på flere arter sniper (som fjæreplytt, myrsnipe, tundrasnipe, sandløper, dvergsnipe, temmicsnipe, polarsnipe, steinvender, sandlo, brusfugl). Skjulet, som ligger få meter fra Ekkerøy feriehus sine leiligheter, kan du fritt bruke.

 

View at Ekkerøy

 

Nasjonal Turistvei

Ekkerøy ligger langs en av Norges nasjonale turistveier. Disse skal vise fram det ypperste vi har av norsk natur. Langs Varangerveien, fra Varangerbotn og over 120 kilometer østover, får du en spektakulær og rolig kjøretur i et fantastisk landskap. Herfra er det en enorm utsikt til det flate landskapet, noe som gir et perfekt utgangspunkt for å se nordlyset. Mye hav og ingen fjell som stenger for den store himmelen. Strekningen Vardø - Hamningberg er stengt på vinteren.

 

Bo godt – se fugler, se lys!

Og som om ikke det var nok; Ekkerøy Feriehus/Ekkerøy Holiday House sine leiligheter er lokalisert i et område med lite kunstig lys og en fantastisk utsikt. Vi tar deg gjerne med på tur i nærområdet – og tror nok at magiske øyeblikk kan forekomme.…

Økoturisme

Ekkerøy Feriehus i Varanger ble i 2009 sertifisert som den 13. økoturisme-bedriften i Norge, og som den første i Finnmark. Vi har innfridd 100 krav og vært gjennom en lang prosess for å bli Finnmarks første økoturisme-bedrift. Å være økoturismebedrift betyr at vi baserer vår virksomhet på naturen og kulturen i Varanger-området, er et godt og kunnskapsrikt vertskap, driver aktivt natur- og kulturvern, og at vi alltid viser en føre-var-holdning i forhold til miljøet.

Møter, servering

På Ekkerøy kan du ha de gode møteplassene, for de store tanker, de meditative øyeblikk, den individuelle treninga eller som samling for harmoni og velvære. Vi tilbyr egnede lokaler for små, og mellomstore grupper.