Bestillingsvilkår Varanger

Bestillingsvilkår

 

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Visit Varanger AS, og andre som inngår avtale med Visit Varanger AS i henhold til bekreftelsen (gjesten). Avtalen kan gjelde boenhet, reise, kjøp av andre produkter tjenester eller en kombinasjon av disse.

Hvem er ansvarlig

Visit Varanger AS, Brugata 2, N-9800 VADSØ. Org 916 823 398. Visit Varanger AS stiller seg ansvarlig for alle transaksjoner som går gjennom nettsiden. Vår samarbeidspartner Teller er ansvarlig for at kredittkortnummer og -koder håndteres sikkerhetsmessig i henhold til de krav som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

 

Våre underleverandører

Vi er ansvarlig for at våre underleverandører får betalt for det du har bestilt gjennom oss. Våre underleverandører er ansvarlig for hver sin del av sitt program, herunder fullstendige forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning og annet, som er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler som får anvendelse for leverandøren. 

Avtalen med mer 

Som selger står Visit Varanger AS ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn Visit Varanger AS, står leverandørene selv ansvarlig for.

Som arrangør har Visit Varanger AS plikt til å sørge for følgende 

Skriftlig bekreftelse på bestilling sendes til gjest i tillegg til andre nødvendige dokumenter. 

Visit Varanger AS har kun ansvar for reisen som beskrevet. Skulle slike avtaler skje mellom tredjepart og kjøper, bør avtalen gjøres skriftlig. Alle kundedata oppbevares etter norsk lov og ingen personlige data vil bli solgt videre til en tredjepart.

Bestillingsvilkår

Du kan bestille aktiviteter inntil 3 timer før annonsert avgang, mens dagsturer (aktiviteter) kan bestilles inntil 24 timer før avgang. En bestilling er bindende så snart ett booking nummer er tildelt gjesten og betaling fullført. Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst og avreisedato samt alt annet som er vesentlig for bestillingen er korrekt. 

Du må være minst 18 år for å gjøre en bestilling gjennom Visit Varanger AS.

Betaling og sikkerhet

Betaling skjer når bestilling gjennomføres. Visit Varanger AS er ansvarlig for selve transaksjonen, og at korrekt beløp trekkes fra din konto. Oppstår det problemer med ditt kredittkort, vil vi ta kontakt med deg. Oppnår vi ikke kontakt, vil bestillingen bli kansellert.

Kun Visit Varanger AS og leverandør av det produktet du har bestilt vil ha tilgang til ditt navn og din kontaktinformasjon.

Informasjon om avbestilling:

 Avbestilling av reservasjon uten forsikring

 • Gjesten kan avbestille til visit Varanger AS. Visit Varanger AS og leverandører av arrangement aksepterer kun avbestillinger og endringer som gjøres av gjesten. Visit Varanger AS plikter å sende bekreftelse på avbestilling/endring skriftlig.

 

PAKKEREISER (Spesialbestilt via Visit Varanger)

 • Dersom avbestilling skjer 30 dager eller mer før avreise refunderes hele beløpet. 
 • Dersom avbestilling skjer mindre enn 30 dager før avreise belastes hele beløpet

PRODUKTER

 • Avbestilling kan gjøres frem 7 dager før ankomst med full refusjon
 • Avbestilling mellom 7 og 1 dager før ankomst 60 % av totalkostnaden refunderes
 • Avbestilling mellom 1 og 0 dager før ankomst/oppstarttidspunkt gir ingen refusjon
   

Visit Varanger har ingen kontroll over den valutakursen som vil bli beregnet for refusjon til kredittkort og kan ikke ta ansvar for eventuelle tap av midler.

 

Endring av bestilling må skje innen kl. 16:00 dagen før avreise, med forbehold om ledig kapasitet. Et endringsgebyr på kr. 250,- vil bli belastet for endringer gjort tidligere enn 48 timer innen avreise. For endringer gjort senere enn 48 timer innen avreise belastes et gebyr på kr. 250,-

En endring fra din side betraktes som en avbestilling. Enkelte av våre underleverandører og samarbeidspartnere opererer med andre avbestillingsvilkår i tillegg til våre. Dette gjelder spesielt ved bestilling av hotell, flyreiser og leiebil. I disse tilfellene vil du få opplyst egne reglementer når du bestiller.

 

Ved kjøp av avbestillingsbeskyttelse

Vi anbefaler alle våre kunder selv å sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, tap eller skade på reisegods, ulykke, ansvar og lignende.

Ved kjøp av avbestillingsbeskyttelse hos Visit Varanger AS kan kunden avbestille innen 24 timer før forbruk. Da vil hele ordrebeløpet refunderes minus sum av avbestillingsbeskyttelse (kr. 250,-). En eventuell refusjon vil skje til det kredittkort som er benyttet ved bestilling.

 

Kanselleringer/vesentlige endringer fra vår side

Kanselleringer/vesentlige endringer kan forekomme ved:

 • forhold vi eller underleverandør ikke er herre over; f eks værforhold, havari, arbeidskonflikter osv.
 • at betingelser ikke er oppfylt; f eks forbehold om minimum antall deltakere osv. Dersom slik kansellering/vesentlig endring skjer, og du ikke aksepterer det eventuelle alternativ du måtte få på stedet, tilbakebetaler vi 100%.
 • For å kunne gi deg en best mulig opplevelse, forbeholder vi oss imidlertid retten til å foreta mindre justeringer i turopplegg. Slike justeringer kan forekomme f eks pga. vær- og føreforhold.

 

 

Reklamasjoner

Hvis du opplever feil eller avvik underveis i forhold til de reisedokumenter du har mottatt, og forholdet ikke kan rettes opp på stedet, vennligst ta skriftlig kontakt med leverandøren som leverte produktet. Det er leverandøren som skal sørge for sikkerhet og leveransen av produktet i tråd med beskrivelsen.

 

 

 

Kundens forpliktelser

Kundens plikter å følge ordensregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise, boenhet og annet. Mellom klokken 23:00 og 07:00 plikter gjesten å ta hensyn og holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester. Gjesten står fullt ansvarlig for alle eventuelle skader som påføres produktet. Visit Varanger AS eller leverandør av produktet har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende og/eller gjør skade på boenheten/utstyr eller området rundt.

Vi gjør gjesten oppmerksom på at leverandører til Visit Varanger AS kan ha egne regler og forpliktelser og kunden er ansvarlige for å gjøre seg kjent med disse.

Hva hvis noe går galt? 

Eventuelle feil/mangler skal meldes til stedet umiddelbart slik at stedet har mulighet til å rette opp i saken der og da. Hvis du har forsømt å søke oppreising i leieperioden og dermed unngått å gi stedet mulighet til å rette opp eventuelle mangler, så kan du i ettertid ikke kreve kompensasjon.

Dersom det skulle oppstå uenighet mellom stedet og bestiller hva gjelder kvalitet, feil eller mangler som måtte ha oppstått før eller under oppholdet, vil ikke Visit Varanger AS som formidler være part i en slik sak.

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Varanger!