Visit Varanger - net

Krediteringer

Bilder som er brukt på vår webside krediteres følgende fotografer

  • FotoKnoff 
  • Emile Holba
  • Bjarne Riesto
  • Gøran Nilsen
  • Tormod Amundsen
  • Øyvind Zahl Arntzen
  • Nasjonal turistveg bildebank
  • Bjørn Frantzen
  • Skjalg-Helmer Vian 

All informasjon om fugledestinasjonene i Varanger er hentet fra kompetanseprosjektet "Fugleturisme i midt- og Øst Finnmark" med tillatelse fra Nibio Svanhovd ved Bjørn Frantzen. 

Mye informasjon på sidene er hentet fra pilotprosjektet til Nord Norsk reiseliv som omhandler fuglekikking i Varanger med tillatelse fra Nord Norsk Reiseliv.