Visit Varanger - net

Krediteringer

Bilder som er brukt på vår webside krediteres følgende fotografer

  • FotoKnoff 
  • Emile Holba
  • Bjarne Riesto
  • Gøran Nilsen
  • Tormod Amundsen
  • Øyvind Zahl Arntzen
  • Nasjonal turistveg bildebank

All informasjon om fugledestinasjonene i Varanger er hentet fra kompetanseprosjektet "Fugleturisme i midt- og Øst Finnmark" med tillatelse fra Nibio Svanhovd ved Bjørn Frantzen.